დურგლიშვილი, ბელა

იგავის მხატვრული ტრანსფორმაცია ჯემალ ქარჩხაძის პროზაში : სპეციალობა 1005 ფილოლოგია. ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ბელა დურგლიშვილი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; [სამეცნ.ხელმძღვ.: ნესტან კუტივაძე]. - ქუთაისი, 2018. - 80 გვ.


ტექსტი პარალ. ინგლ. ენაზე


ქარჩხაძე, ჯემალ, (1936-1998) მწერალი, (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართველი მწერალი
ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: კუტივაძე, ნესტან ;

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

UDC: 821.353.1.09(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას