ვაჟა-ფშაველა - 155 : თანამედროვე ინტერპრეტაციათა ცდანი / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; [რედ. თამარ შარაბიძე, ლ. ბებურიშვილი]. - თბილისი : უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2018. - 207 გვ.

ბიბლიოგრ. სტატიების ბოლოს.

9789941136757


ვაჟა-ფშაველა, (1861-1915) პოეტი, (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურის ისტორია
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა
ვაჟა-ფშაველა

სხვა ავტორები: შარაბიძე, თამარ ; ბებურიშვილი, ლევან ;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 821.353.1.09(092)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას