არველაძე, ნათელა, (1940– )

ახმეტელები საქართველოსთვის : 1918-1921 / ნათელა არველაძე ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმი, ქართული ემიგრაციის მუზეუმი ; [რედ.: მაია გურაბანიძე, რუსუდან კობახიძე]. - თბილისი : უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2018. - 83 გვ.: ილ.

9789941136856

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული გვარების ისტორია
ახმეტელები

სხვა ავტორები: გურაბანიძე, მაია, ( 1981- ); კობახიძე, რუსუდან, ;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმი, ქართული ემიგრაციის მუზეუმი

UDC: 929.52(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას