მოზაიკური ნაწარმი = Mosaic Article : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2005 1176 Y : (51) B 44 C 3/12 (IPC, 2006) / ცეზარ ჭიბოშვილი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2005 06 27 # 12 . - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ;

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1. ტექნიკური შედეგი
მოზაიკური ნაწარმის სახესხვაობისა და ნაწარმის დეტალების სიზუსტის გაზრდა.
2. არსი
მოზაიკურ ნაწარმში ნაწილი ელემენტებისა, მაგალითად, ტიხრები შესრულებულია არალითონური მასალისაგან დამზადებული ფირფიტების, ან/და ბოჭკოს, ან/და კანაფის, ან/და ძაფის, ან/და თოკის, ან/და ლენტის ნაჭრების სახით. არალითონურ მასალად გამოყენებულია ტყავი, ქსოვილი, ხოლო მეორე ნაწილი მზადდება მოზაიკისათვის გამოსადეგი ნებისმიერი ისეთი ცნობილი მასალის გამოყენებით, როგორიცაა ბუნებრივი ან ხელოვნური ქვები, მძივები და სხვა.
3. გამოყენების სფერო
დეკორატიული ხელოვნება, კერძოდ, ტიხრულ-ბარელიეფურ მოზაიკური ნაწარმის, მაგალითად, ხატების დამზადება.

1176 ge Y 2005-06-27 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
დეკორატიული ხელოვნება
ტიხრულ-ბარელიეფური ნაწარმი
მოზაიკური ნაწარმი
მოზაიკა
ხატების დამზადება

სხვა ავტორები: ჭიბოშვილი, ცეზარ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

B44C3/12

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას