გურგენიძე, მარინე ბიკენტის აული

"ატმოსფერული აეროზოლების დინამიკა ტროპოსფეროში მეტეოროლოგიური ელემენტების ცვლილებების გათვალისწინებით" (ამიერკავკასიის მაგალითზე) 04.00.23 - გეოფიზიკა ; დისერტაცია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / მ.ბ. გურგენიძე ; სამეც. ხელმძღვანელი ზურაბ ვლადიმერიას ძე ხვედელიძე ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ; თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი, 1997. - 131 გვ. : ილ. ნახ.

ბიბლიოგრ.: გვ.124-131

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სხვა ავტორები: ხვედელიძე, მ.ბ. ;

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას