დევიძე, მარინა

არამდგრადი ხახუნის პროცესში მექანიკური არამდგრადობის ტრიგერირება და სინქრონიზაცია ელექტრომაგნიტური ველის გავლენით : 04.00.22 - გეოფიზიკა; დისერტაცია ფიზიკა-მათმატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / მ. დევიძე ; სამეც. ხელმძღვანელები: ფიზიკა-მათემატიკის და ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქ. მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, პროფესორი თამაზ ჭელიძე ; ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ოთარ ლურსმანაშვილი ;საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი . . - თბილისი , 2005. - 99 გვ. : ნახ.

ბიბლიოგრ.: გვ.94-99

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სხვა ავტორები: ჭლიძე, თ. ; ლურსმანაშვილი, ო. ;

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას