ჯავახიშვილი, ივანე, (1876-1940)

დემოგრაფიული პროცესები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი რუსეთ-საქართველო- სომხეთის ურთიერთობაში (XIX-XX სს.) / ივანე ჯავახიშვილი ; ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს, შესავალი წერილი და კომენტერები დაურთეს ვახტანგ გურულმა, ავთანდილ არაბულმა და მერაბ ვაჩნაძემ ; [რედ.: მარიამ ლორთქიფანიძე]. - თბილისი : ინტელექტი, 1998. - 44 გვ. ; 20 სმ.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს დემოგრაფია
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა
რუსეთ-საქართველო-სომხეთის ურთიერთობების ისტორია

სხვა ავტორები: გურული, ვახტანგ ; არაბული, ავთანდილ ; ვაჩნაძე, მერაბ ;

UDC: 314(479.22)+94(479.22:479.25)+ 94(470:479.22)+341.221(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას