ლაბაძე, რუსუდან

ცოდვა და შიში შუა საუკუნეებში : (ქართული მენტალური მოდელის ორი ასპექტი) / რუსუდან ლაბაძე ; [რედ. : ნათელა ვაჩნაძე]. - [ლეგა], 2006. - 208 გვ. ; 20 სმ.

ბიბლიოგრაფია : გვ. 164-184.


რეზიუმე რუსულ ენაზე.

9994087959 [ფ.ა.]

საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორია ესქატოლოგია

94(479.22)"05/14" 27-175 27-185.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას