გურული, ვახტანგ, (1953−)

საქართველოს კომპარტიის მოღვაწეობა ისტორიულ-პარტიული მეცნიერების ჩამოყალიბებისა და განვითარებისათვის (1921-1941) / ვახტანგ გურული ; [რედ.: გ. ციციშვილი]. - თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1988. - 142 გვ. ; 19 სმ.

ბიბლ.: გვ. 115-141.


რეზ. რუსულ ენაზე.

40გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს კომპარტიის ისტორია
ისტორიულ-პარტიული მეცნიერების ჩამოყალიბება

სხვა ავტორები: ციციშვილი, გიორგი ;

UDC: 329.15(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას