თოგოშვილი, მერი

საქართველოს სსრ ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობა ჩრდილო კავკასიის ხალხებთან (1921 - 1941 წ.წ.) / მერი თოგოშვილი. - ცხინვალი : ირისთონი, 1989. - 167 გვ. ; 20 სმ.

1მ.30კ.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობა ჩრდილო კავკასიის ხალხებთან
საქართველოს კულტურული ურთიერთობა ჩრდილო კავკასიის ხალხებთან

UDC: 008.1(479.22:470.6) 339.9(479.22:470.6) 94(479.22:470.6)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას