მეტრეველი, როინ, (1939-)

დავით IV აღმაშენებელი : ეპოქის სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკურ-კულტურული ისტორიის მიმოხილვა / როინ მეტრეველი. - [მე-2 გამოც.]. - თბილისი : საბჭ. საქართველო, 1990. - 368 გვ. : 8ფ.ილ. ; 22 სმ.

საძიებლები: გვ. 351-366.


რეზ. რუს. და ფრანგულ ენებზე.

5529010407 4მ.60კ.


დავით IV აღმაშენებელი, (1073-1125 ) (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ისტორია
საქართველოს ისტორია
საქართველოს მეფეები
დავით IV აღმაშენებელი

UDC: 94(479.22)"1073-1125" 929.731(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას