საქართველოს ისტორია : XX საუკუნე : სახელმძღვანელო ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის / [რედ. : ვ. გურული, მ. ვაჩნაძე, დ. შველიძე, ნ. კირთაძე და სხვ.] ; თსუ. - თბილისი : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა : არტანუჯი, 2003. - 274 გვ.

9994013688 9992899190

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ისტორია

სხვა ავტორები: გურული, ვახტანგ ;

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწ. უნ-ტი

UDC: 94(479.22)(075.8)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას