მცირეკლინკერიანი ცემენტი = LOW-CLINKER CEMENT : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2011 5274 B : (51) C 04 B 7/13 (IPC, 2006) / ალექსანდრე კანკავა, ვახტანგ კანკავა, ნანი სხულუხია. - ქ. მცხეთა: საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2011 08 25 # 16. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 14 გვ. ; მუხლი: 1 დამოუკიდებელი; ცხრილი: 2.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

მცირეკლინკერიანი ცემენტი შეიცავს პორტლანდცემენტის კლინკერს, თბოელექტროსადგურის წიდებს და ნაცრებს, სამსხმელო წარმოების "ნამწვ მიწას", ამორფულ მიკროკაჟმიწას - სპონგოლითს, ორწყლიანი თაბაშირის ქვას და პოლიფუნქციონალურ მოდიფიკატორს გარკვეული თანაფარდობით მას.%-ში.

5274 ge B 2011-08-25 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მცირეკლინკერიანი ცემენტი
ცემენტი
მშენებლობა
სამშენებლო მასალები

სხვა ავტორები: კანკავა, ალექსანდრე , გამომგონებელი ; კანკავა, ვახტანგ , გამომგონებელი ; სხულუხია, ნანი , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C04B7/13; C04B28/00; C04B7/114

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას