მაღალი სიმტკიცის შემკვრელი = HIGH HARDNESS BINDING AGENT : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2009 4686 B : (51) C 04 B 7/12 (IPC, 2006) / ნანი სხულუხია, ვახტანგ კანკავა. - ქ. მცხეთა: საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2009 05 10 # 9. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 4 გვ. ; მუხლები: 1დამოუკიდებელი; ცხრილი: 2.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

შემკვრელი შეიცავს პორტლანდცემენტის კლინკერს, ბრძმედის გრანულირებულ წიდას,თაბაშირის ქვას,სუპერპლასტიფიკატორს, მიკროკაჟმიწას, კალციუმის ნიტრიტ-ნიტრატს კომპონენტების განსაზღვრული თანაფარდობით, მას. %-ში.

4686 ge B 2009-05-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
სამშენებლო მასალები
შემკვრელი

სხვა ავტორები: სხულუხია, ნანი , გამომგონებელი ; კანკავა, ვახტანგ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C04B7/12; C04B7/13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას