ცემენტის წარმოების ხერხი = Method for Production of Cement : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2004 3398 B : (51) C 04 B 7/04 (IPC, 2006) / აკაკი გვარჯალაძე, რევაზ გვარჯალაძე. - ქ. მცხეთა: საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2004 11 25 # 22. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 6 გვ. ; მუხლები: 1 დამოუკიდებელი; 3 დამოკიდებული.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1. ტექნიკური შედეგი
გამოსავლიანობის გაზრდა, ხარისხის ამაღლება.
2. არსი
ხერხი ითვალისწინებს კლინკერისა და სულფატური დანამატის ერთდროულ დაფქვას შესაბამისად თითოეულისათვის 30-40 მკმ და 0-10 მკმ დისპერსულობამდე და 0,8-3,3 მას.% ოდენობით წვრილდისპერსული თაბაშირის დამატებას.
3.გამოყენების სფერო
საშენი მასალების წარმოება.

3398 ge B 2004-08-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
სამშენებლო მასალები
ცემენტი

სხვა ავტორები: გვარჯალაძე, აკაკი , გამომგონებელი ; გვარჯალაძე, რევაზ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C04B7/04

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას