საბათქაშე კომპოპზიცია = Plaster Composition : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2003 2894 B : (51) C 04 B 28/02 (IPC, 2006) / ანა იაკობაშვილი, ირაკლი თოლომაშვილი, გიორგი სალაყაია, ავთანდილ თოლომაშვილი. - ქ. მცხეთა: საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 20023 02 25 # 4. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 4 გვ. ; მუხლები: 1 დამოუკიდებელი.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1. ტექნიკური შედეგი
სიმტკიცის, ტენმედეგობის და ბგერათშთანთქმის უნარის ამაღლება.
2. არსი
საბათქაშე კომპოზიცია შეიცავს ცემენტს, აფუებულ პერლიტურ ქვიშას, ცემენტის ღუმელის მტვერს, ქაფპლასტს და ხსნად მინას კომპონენტების შემდეგი თანაფარდობით (მას.%):

ცემენტი 25-30
ცემენტის ღუმელის მტვერი 30-35
აფუებული პერლიტური ქვიშა 10
ქაფპლასტი 18-20
ხსნადი მინა 2
3. გამოყენების სფერო
საშენი მასალები.

2894 ge B 2002-10-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
კომპოპზიცია
ბათქაში
სამშენებლო მასალები
მშენებლობა

სხვა ავტორები: იაკობაშვილი, ანა , გამომგონებელი ; ირაკლი თოლომაშვილი, , გამომგონებელი ; სალაყაია, გიორგი , გამომგონებელი ; თოლომაშვილი, ავთანდილ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C04B28/02

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას