პორტლანდცემენტის მიღების ხერხი = Method for Production of Portland Cement : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2003 956 Y : (51) C 04 B 7/19 (IPC, 2006) / ნიკოლოზ ჭიპაშვილი, ფატი შალვაშვილი, ოთარ დოლიძე, ანზორ წიქორიძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2003 01 10 # 1. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ; ცხრილი: 1.

შენიშვნები: – პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1.ტექნიკური შედეგი
მექანიკური სიმტკიცის ამაღლება და ნედლეულის ბაზის გაფართოვება.
2. არსი
ახდენენ პორტლანდცემენტის კლინკერის, თაბაშირის და დანამატის სახით 80-90% ბრძმედის ნაყარი წიდისა და 10-20% ლითონის სამსხმელო წარმოების ყალიბებში ნახმარი კვარცის ქვიშის ნარევის ერთობლივ დაფქვას.
3. გამოყენების სფერო
საშენი მასალების ტექნოლოგია.

956 ge Y 2003-01-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
სამშენებლო მასალები
პორტლანდცემენტი
მშენებლობა

სხვა ავტორები: ჭიპაშვილი, ნიკოლოზ , გამომგონებელი ; შალვაშვილი, ფატი , გამომგონებელი ; დოლიძე, ოთარ , გამომგონებელი ; წიქორიძე, ანზორ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C04B7/19

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას