პორტლანდცემენტი = Portland Cement : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2000 741 Y : (51) C 04 B 07/345 (IPC, 2006) / რაჟდენ სხვიტარიძე, თეიმურაზ ნიკოლეიშვილი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2000 12 10 # 23. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 5 გვ. ; ცხრილი: 1.

შენიშვნები: – პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1. ტექნიკური შედეგი
თვისებების სტაბილურობის უზრუნველყოფა, ხარისხის გაუმჯობესება და თვითღირებულების შემცირება.
2. არსი
პორტლანდცემენტი შეიცავს კლინკერს, თაბაშირშემცველ კომპონენტს, რიყის ქვას, წიდას, პემზასა და კირქვას კომპონენტების გარკვეული თანაფარდობით.
3. გამოყენების სფერო
საშენი მასალები.

741 ge Y 2000-12-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
სამშენებლო მასალები
მშენებლობა
ცემენტი
პორტლანდცემენტი

სხვა ავტორები: სხვიტარიძე, რაჟდენ , გამომგონებელი ; ნიკოლეიშვილი, თეიმურაზ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C04B07/345

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას