მჭიდა = Binding : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2000 729 Y : (51) C 04 B 7/345 (IPC, 2006) / რაჟდენ სხვიტარიძე, ოთარ ჭეიშვილი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2000 11 25 N 22. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ;

შენიშვნები: – პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1.ტექნიკური შედეგი
მდგრადობის გაზრდა.
2. არსი
შეიცავს პორტლანდცემენტის კლინკერს, თაბაშირშემცველ კომპონენტს და დანამატის სახით რიყის ქვას, კომპონენტების შემდეგი თანაფარდობით, მას.%:
პორტლანდცემენტის კლინკერი 45-96
თაბაშირშემცველი კომპონენტი 3-15
რიყის ქვა 1-50
3.გამოყენების სფერო
საშენი მასალები.

729 ge Y 2000-11-25 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
სამშენებლო მასალები
მშენებლობა
მჭიდა
პორტლანდცემენტი

სხვა ავტორები: სხვიტარიძე, რაჟდენ , გამომგონებელი ; ჭეიშვილი, ოთარ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C04B7/345

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას