ცემენტის დანამატის მიღების ხერხი = Method for Obtaining of Concrete Additive : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2000 730 Y : (51) C 04 B 7/35 (IPC, 2006) / რაჟდენ სხვიტარიძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2000 11 25 N 22. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ; ცხრილი: 1.

შენიშვნები: – პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1. ტექნიკური შედეგი
აქტიურობის გაზრდა და ენერგოდანახარჯების შემცირება.
2. არსი
მინერალურ ნივთიერებას ურევენ ნახშირის მოპოვების ნარჩენს მინერალური ნივთიერების მასის 5-95 მას.% რაოდენობით და ახდენენ თერმოდამუშავებას
600-1000 C ტემპერატურაზე.
3. გამოყენების სფერო
საშენი მასალების მრეწველობა.

730 ge Y 2000-11-25 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
სამშენებლო მასალები
მშენებლობა
ცემენტი
დანამატი

სხვა ავტორები: სხვიტარიძე, რაჟდენ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C04B7/35

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას