მარგოშვილი, ლეილა,

პანკისის ხეობა : (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა) / ლეილა მარგოშვილი ; [რედ.: ლია მელიქიშვილი] ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია , ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი , მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითრების კავკასიური ინსტიტუტი. - თბილისი, 2002. - 227 გვ.

9992803401

საგნობრივი რუბრიკები:
ეთნოლოგია
საქართველოს ეთნოლოგია
პანკისელი ქისტების ეთნოლოგია
ქისტები საქართველოში

სხვა ავტორები: მელიქიშვილი, ლია ;

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია

UDC: 902.7(479.22)+392(=351.4)+94(=353.1)(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას