ცემენტ-ქვიშის ხსნარის გამანაწილებელი აგრეგატი = Assembly for Distribution of Sand Cement Solution : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2003 3097 B : (51) E 01 C 19/48 (IPC, 2006) / გურამ ტატურაშვილი, გიორგი სურამელაშვილი, პეტრე ნადირაშვილი, ბეჟან გოგლიძე, ვასილ გოგლიძე, თეიმურაზ მექანარიშვილი, დავით ბურდულაძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2003 06 10 №11. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 5 გვ. ; ფიგურა: 1.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

აგრეგატი შეიცავს ხვიმირს 1 და ხსნარის მიმმართველ ფარს 4, ხვიმირის ქვედა ნაწილში მოთავსებულ მბრუნავ ცილინდრულ დოლს 2 ხსნარის თანაბარი სისქით გასანაწილებლად და იმავდროულად მის ფხვიერ ფუძეში ჩასატკეპნად. დოლის ზედაპირზე ხისტადაა დამაგრებული დოლის ღერძის მიმართ პარალელურად განლაგებული და ერთმანეთისაგან თანაბრად დაშორებული სამკუთხა ფორმის მქონე თამასები 3.

3097 ge B 2003-06-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
გზა
ცემენტი
ქვიშა
აგრეგატი

სხვა ავტორები: ტატურაშვილი, გურამ , გამომგონებელი ; სურამელაშვილი, გიორგი , გამომგონებელი ; ნადირაშვილი, პეტრე , გამომგონებელი ; გოგლიძე, ბეჟან , გამომგონებელი ; გოგლიძე, ვასილ , გამომგონებელი ; მექანარიშვილი, თეიმურაზ , გამომგონებელი ; ბურდულაძე , დავით , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

E01C19/48

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას