რელსის სამაგრი = Rail Fixture : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2000 2150 B : (51) E 01 B 9/04 (IPC, 2006) / ოუენ ს. ჰადსონ. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2000 06 25 №12. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 33 გვ. ; მუხლები: 2 დამოუკიდებელი; 12 დამოკიდებული. ფიგურა: 13.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

სამაგრი კვანძი შეიცავს ქვესადების კომპლექტს 30 და ანკერს 32. ქვესადების კომპლექტი შეიცავს ბუდეს 38 და მასში მოთავსებულ ქვესადებს 40, რომელიც ბუდესთან დაკავშირებულია ელასტომერული მასალისაგან დამზადებული სადებით 42. ქვესადების ძირსა და ბუდეს შორის არის სიცარიელე 112, რომლის მეშვეობით წარმოიქმნება ძვრადი ზამბარა ქვესადებზე მოქმედი ვერტიკალური დატვირთვების რელსიდან 10 შპალზე 12 გადასატანად. ქვესადების კომპლექტი ჩასმულია შპალში და რელსთან მიმაგრებულია ანკერის მეშვეობით.

2150 ge B 2000-03-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
რკინიგზა
მშენებლობა
რელსი
სამაგრი

სხვა ავტორები: ოუენ, ს.ჰადსონ , (US) გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

E01B9/04

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას