ბეტონის საფარის მოწყობის ხერხი = Method for Arrangement of Concrete Cover : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 1999 1945 B : (51) E 01 C 3/02 (IPC, 2006) / გიორგი ლოლაძე, ნოდარ აბჟანდაძე, ვლადიმერ ლოლაძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 1999 11 05 №12. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 5 გვ. ; ცხრილი: 2.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

ერთშრიანი საფარის ფუძეს ან მრავალშრიანი საფარის ქვედა შრეს აგებენ
160-200 C ტემპერატურაზე გაცხელებული გოგირდბეტონისაგან, მის ზემოთ აგებენ
ცემენტის ბეტონის შრეს. ცემენტის ბეტონის შრის ან მისი ნაწილის 50-70 C
ტემპერატურის მიღწევისას ახდენენ ვიბრირებას.


1945 ge B 1999-11-05 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
საავტომობილო გზა
აეროდრომი
ბეტონი
საფარი

სხვა ავტორები: ლოლაძე, გიორგი , გამომგონებელი ; აბჟანდაძე, ნოდარ , გამომგონებელი ; ლოლაძე, ვლადიმერ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

E01C3/02

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას