ჭუმბურიძე, ჯუმბერ, (1921-)

მეცხრამეტე საუკუნე : ლიტერატურული ნარკვევები / ჯუმბერ, ჭუმბურიძე; [რედ.: გ. სალიაშვილი]. - თბილისი : თსუ, 2004. (თსუ-ს სტ.). - 307 გვ.

ბიბლიოგრ. ტექსტის შენიშვნ.

9994020692 სახელშეკრ. ფასი

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა
ქართული ლიტერატურის ისტორია

სხვა ავტორები: სალიაშვილი, გოგი ;

UDC: 821.353.1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას