სკოტი, უოლტერ, მწერალი, (1771-1832)

აივენგო : რომანი / ვალტერ სკოტისა (ვალტერ სკოტტი) ; თარგმანი ი. ბაქრაძისა. - ტფილისი : ქართველთა ამხანაგობის გამოცემა, N27 და მისივე სტ., 1895. - 330 გვ. ; 20 სმ.

შენიშვნები: ყდის მე-2 გვერდზე გაზეთიდან ამოჭრილი ვ. სკოტის ავტობიოგრაფია, მინაწერით: „ახალგაზრდა კომ“., 1935, № 11, 12/I“.
ფორზაცზე: „ეს წიგნი ნებადართულია რ. ერისთავის მიერ. იხ. ბოლოში“.
გვ. 330. ტექსტის ბოლოს მიწერილია: „Дозволено цензурою 22 февраля 1895 года. Тифлис. Цензор князь Р. Эристов“.
შმუცტიტულზე: „წაღვერი. 1920 წ. 3 აგვისტო“.
მეორე ცალის ყდის მე-2 გვ.: „ი. გრ. ეს წიგნი თბილისში მხოლოდ საჯაროშია“.


საგნობრივი რუბრიკები:
ინგლისური ლიტერატურა

სხვა ავტორები: ბაქრაძე, იოსებ, ( 1850-1904 );

UDC: 821.111-31

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას