ქელეხსაშვილი, ლიანა

საქართველოს რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენებით : (კახეთისა და შიდა ქართლის რეგიონების მასალების მიხედვით) / ლიანა ქელეხსაშვილი; [რედ.: ჰამლეტ გიორგაძე] ; საქართველოს განათლების სამინისტრო, საქაქართველოს სახელმწიფო-სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. - თბილისი : 2005. სსსუ-ს სტ. - 216 გვ. : ცხრ.

შენიშვნები: ბიბლიოგრ. ტექსტ. შენიშვნ. და გვ. 205-212.

9994005928 [ფ.ა.]

საგნობრივი რუბრიკები:
სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობა საქართველოში
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა
მიწის რეფორმა საქართველოში
ფერმერული მეურნეობები საქართველოში

სხვა ავტორები: გიორგაძე, ჰამლეტ ;

საქართველოს განათლების სამინისტრო, საქართველოს სახელმწიფო-სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი.

UDC: 63 338.43 332.3.021.8 631.115.1](479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას