საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი = Journal of the Georgian geofhisical society : 2013 / ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწ. უნ-ტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები ; [სარედ. კოლეგია: კ. ქართველიშვილი (მთ. რედაქტორი), ვ. აბაშიძე, ბ. ბალავაძე, და სხვა]. - თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა, - v. : ill. - ( სერია ა. დედამიწის ფიზიკა ).

შენიშვნები: ჟურნალი (ა) მოიცავს მყარი დედამიწის ფიზიკის ყველა მიმართულებას. გამოქვეყნებულ იქნება: კვლევითი წერილები, მიმოხილვები, მოკლე ინფორმაციები, დისკუსიები, წიგნების მიმოხილვები, განცხადებები.

რეზიუმე რუსულ, ქართულ ენებზე.


ტექსტი ინგლისურ ენაზე.

1512-1127

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა - პერიოდიკა

სხვა ავტორები: ქართველიშვილი, კ. ;

UDC: 55(05)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას