ჯიბლაძე, ლ.

ბუნებრივი და ორგანული სინთეზური სამკურნალო პრეპარატები / ლ. ჯიბლაძე, მ. ციკოლია, ა. სამსონია ; [რედ.: შ. სამსონია] ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2005. - 94 გვ., 20სმ.

შენიშვნები: ბიბლიოგრ.: გვ. 93

9994085468 სახელშეკრ. ფასი

საგნობრივი რუბრიკები:
ფარმაკოქიმია
ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია
ორგანული სამკურნალო პრეპარატები
სინთეზური სამკურნალო პრეპარატები
სახელმძღვანელო

სხვა ავტორები: ციკოლია, მ. ; სამსონია, ა. ;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 615.31 615.32 615.36

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას