კიკნაძე, ინეზა

მე-19 საუკუნის ქართული დრამატურგიის ენა (1838-1870) : დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის / ინეზა კიკნაძე; [რედ.: თ. უთურგაიძე]. - თბილისი : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 2005. - 233 გვ.

შენიშვნები: რეზ. ინგლ. ენ. ბიბლიოგრ. ტექსტ. შენიშვნ. და გვ. 215-231

9994038230 სახელშეკრ. ფასი

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული სალიტერატურო ენა
ქართული დრამატურგია
ქართული დრამატურგიის ისტორია
ქართული დრამატურგიის კრიტიკა

სხვა ავტორები: უთურგაიძე, თ. ;

UDC: 811.353.1-26 821.353.1.09-2

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას