არჯევანიძე, ივანე

დავით კლდიაშვილის ახლოს : მოგონება / ივანე არჯევანიძე ; ტექსტი გამოსაც. მოამზადეს ავთანდილ და ოთარ ნიკოლეიშვილებმა. - თბილისი : არტანუჯი, 2013. - 100 გვ.

შენიშვნები: კომენტარები: გვ. 89-94. საძიებლები: გვ. 95-98.

9789941445217


კლდიაშვილი დავით (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართველი მწერლები
ბიოგრაფიები
მოგონებები

სხვა ავტორები: ნიკოლეიშვილი, ავთანდილ, ( 1948− ); ნიკოლეიშვილი, ოთარ ;

UDC: 821.353.1-94 + 821.353.1(092კლდიაშვილი, დ.)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას