კობახიძე, ბექა

საქართველოს საკითხი პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე : მაცნე. ისტორიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია / ბექა კობახიძე ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი ; [სამეცნიერო ხელმძღვანელი: დიმიტრი შველიძე]. - თბილისი : უნივერსალი, 2015. - 65 გვ.


ტექსტი პარალ. ინგლ. ენაზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ისტორია
საქართველოს დემოკრატული რესპუბლიკის ისტორია
საქართველოს საგარეო პოლიტიკა
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: შველიძე, დიმიტრი ;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინ-ტი

UDC: 327.57(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას