ჩარჩო სეისმომედეგი შენობისათვის = Frame for Antiseismic Building : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2000 2152 B : (51) E 04 H 9/02 (IPC, 2006) / ნათელა ჯავახიშვილი, პროკოფი გელხვიძე, სამსონ გელხვიძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2000 03 10 №5. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 5 გვ. ; მუხლები: 2 დამოკიდებელი. ფიგურა: 2.

შენიშვნები: – პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

ჩარჩოს ღრუ რიგელებში 2 მოთავსებულია სხვადასხვა ზომის სფერული ფორმის სხეულ - მასები 3, რომლებსაც გააჩნია თავისუფალი გადაადგილებისა და ღრუ დგარებში 1 ჩავარდნის შესაძლებლობა.

2152 ge B 2000-03-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
შენობა
ჩარჩო
მიწისძვრა

სხვა ავტორები: ჯავახიშვილი, ნათელა , გამომგონებელი ; გელხვიძე, პროკოფი , გამომგონებელი ; გელხვიძე, სამსონ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

E04H9/02

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას