მეხილეობის აგროწესები / საქ. სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ; მეცნიერებისა და პროპაგანდის მთავარი სამმართველო ; [რედ. მ. აბრამიშვილი]. - თბილისი : საბჭოთა საქართველო, 1975. - 137 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
მეხილეობის აგროტექნიკა
ხეხილოვანი კულტურები

სხვა ავტორები: წვინარია - აბრამიშვილი, ანა, ;

მეცნიერებისა და პროპაგანდის მთავარი სამმართველო

UDC: 634.1/7:631.51

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას