საქართველოს ეროვნული ატლასი = National atlas of Georgia = Национальный атлас Грузии / მთ. რედ. რამინ გობეჯიშვილი ; ალექსანდრე ჯავახიშვილი ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი ; ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტი. - თბილისი ., 2012. - 1 ატლასი (164 გვერდი) : ფერადი რუკები, ფერადი ილუსტრაციები ; 43 სმ.

შემოკლებული შინაარსი
წინასიტყვაობა გვ.10
პირობითი აღნიშვნები გვ.13
მსოფლიო - ფიზიკური რუკა გვ.14-15
ევროპა - პოლიტიკური რუკა გვ.16
შავი ზღვა - ფიზიკური რუკა გვ.17
კავკასია - ფიზიკური რუკა გვ.18-19
ადმინასტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა გვ.21
საქართველო - ფიზიკური რუკა გვ.22-23
თბილისი - გეგმა გვ.24
ბათუმი - გეგმა გვ,25
რუსეთის ფედერაციის მიერ დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლება გვ.25
მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპარქიები გვ.26-28
გეოლოგიური და გეოფიზიკური რუკები გვ.29-40
გეომორფოლოგიური რუკები გვ.41-55
კლიმატური რუკები გვ.56-79
ჰიდროლოგიური რუკები გვ.80-89
გლაციოლოგიური რუკები გვ.90-98
ნიადაგების, მცენარეული საფარის, ცხოველების და ლანდშაფტური რუკები გვ.99-118
ბუნებრივი რესურსების რუკები გვ.119-124
მოსახლეობის რუკები გვ.125-132
სოციალურ-ეკონომიკური რუკები გვ.132-148
ისტორიული რუკები გვ.149-161
არქეოლოგიური და ქართული არქიტექტურის ძეგლების რუკები გვ.162-164სათაური ქართ., ინგლ., და რუსულ ენებზე. ტექსტი და გეოგრაფიული სახელები ქართულ ენაზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოგრაფიული ატლასი
საქართველოს ატლასი
საქართველოს გეოგრაფია
რუკები
საქართველო
ადმინასტრაციულ - ტერიტორიული დაყოფა
ისტორიული რუკები
ეპარქიები
კავკასია

სხვა ავტორები: გობეჯიშვილი, რამინ ;

თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

UDC: 912(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას