ჩარკვიანი, გელა

ინტერვიუ მამასთან : კანდიდ ჩარკვიანი სტალინის, ბერიას და გვიანდელი სტალინური ეპოქის საქართველოს შესახებ / გელა ჩარკვიანი ; რედ. ზვიად კვარაცხელია. - თბილისი : არტანუჯი, 2013. - 128 გვ. + 2 ჩართ. ფ. ფოტო.

გარეკანზე: ფოტოები დევიდ კინგის კოლექციიდან და გელა ჩარკვიანის საოჯახო არქივიდან. საძიებლები: გვ. 124-127.

9789941445330

საქართველოს ისტორია ქართველი კომუნისტები ქართველი კომუნისტების ბიოგრაფიები კანდიდ ჩარკვიანი

303.621.322: 329.150.1(479.22)(092ჩარკვიანი, კ.)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას