სტრეპტოგრამინების წარმოებულები, მათი დამზადების ხერხი და მათი შემცველი კომპოზიციები = STREPTOGRAMIN DERIVATIVES, PRODUCTION THEREOF AND COMPOSITIONS CONTAINING THEM : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2006 3973 B : (51) C 07 K 7/06 (IPC, 2006) / ჟილ დიუტრუკ-როსი, გი პანტელი, ჟილ დერფლინჟე, ჟან-კლოდ ბარიერი, ერიკ ბაკი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2006 11 27 # 22. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 132 გვ. ; მუხლები : 7 დამოუკიდებელი; 9 დამოკიდებული.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

სტრეპტოგრამინების B ჯგუფის წარმოებულები ფორმულით (I),
სადაც R , R , R , R , R და R მოცემულია აღწერილობაში, მათი მიღების ხერხი და მათი შემცველი კომპოზიციები.

3973 ge B 2006-11-27 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მედიცინა
ფარმაცევტული კომპოზიციები
სტრეპტოგრამინები
წრმოებულები

სხვა ავტორები: დიუტრუკ-როსი, ჟილ , (FR) გამომგონებელი ; პანტელი, გი , (FR) გამომგონებელი ; დერფლინჟე, ჟილ , (FR) გამომგონებელი ; ბარიერი, ჟან-კლოდ , (FR) გამომგონებელი ; ბაკი, ერიკ , (FR) გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C07K7/06; A61K38/05; A61K38/08; A61P31/04

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას