კორნელი, პიერ

სიდი : ტრაგედია 5 მოქმედებად / ფრანგ. თარგმ. გ. სალუქვაძემ. - ბათუმი : [აჭარის ასსრ]სახელგამი, 1957. - 94გვ.

შენიშვნები: თავფურცელზე: „ჩემს გულით უსაზღვროდ საყვარელ პოეტს ი. გრიშაშვილს. გ. სალუქვაძე. 25/II 58 წ. თბილისი“.
მეორე ცალის კანზე: „ი. გრ. გვ. 7“.


საგნობრივი რუბრიკები:
ფრანგული ლიტერატურა
ფრანგული ტრაგედია

სხვა ავტორები: სალუქვაძე, გ. ;

UDC: 821.133.1-21

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას