გიგინეიშვილი, ივანე, (1909-1982)

ქართული დიალექტოლოგია. წგ. 1 : ქართული ენის კილოთა მოკლე განხილვა ; ტექსტები ; ლექსიკონი / ივანე გიგინეიშვილი, ვ. თოფურია, ი. ქავთარაძე ; [რედ. ვ. თოფურია] ; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1961. - 736 გვ. - ( ახალი ქართული ენის კათედრის შრომები, 3 ).

შენიშვნები: საძიებლები: გვ. 715 - 732.


სატიტულო ფურცელი ქართულად და რუსულად.

საგნობრივი რუბრიკები:
ენათმეცნიერება
ქართული ენა
ქართული ენის დიალექტოლოგია

სხვა ავტორები: თოფურია, ვარლამ, , ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ენათმეცნიერი, ( 1910-1966 ); ქავთარაძე, ი. ;

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალი ქართული ენის კათედრა

UDC: 811.353.1'282

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას