ანჩაბაძე, ზურაბ, (1920-1984)

ჩრდილო კავკასიის ხალხთა ისტორიის ნარკვევები : ნაკვეთი I / ზ. ანჩაბაძე ; თ. ბოცვაძე ; გ. თოგოშვილი ; მ. ცინცაძე ; [რედ. : ზ. ანჩაბაძე]. - თბილისი : მეცნიერება, 1969. - 258-გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ჩრდილო კავკასიის ისტორია
ეთნოლოგია

სხვა ავტორები: ბოცვაძე, თეიმურაზ ; ცინცაძე, მ. ; თოგოშვილი, გიორგი ;

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი.

UDC: 94+39](479)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას