კენჭოშვილი, ნიკოლოზ

ინდოეთი ქართულ წყაროებში / ნიკოლოზ კენჭოშვილი ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემის, გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი ; რეცენზენტი: ზურაბ რატიანი. - თბილისი : დედაენა, 1999. - 176 გვ. : ილ.

ბიბლიოგრ. : გვ.166-168.

რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.

9992880627

საგნობრივი რუბრიკები:
ინდოეთ საქართველოს ისტორიული ურთიერთობები
ქართული ისტორიოგრაფია
ინდოეთის საისტორიო წყაროები

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

UDC: 94(479.22:540)+930.2(479.22)+94(540)(093)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას