წერეთელი, გიორგი

უძველესი ქართული წარწერები პალესტინიდან / გიორგი წერწთელი ; [რედ. ალ. ბარამიძე] ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. - თბილისი : საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის გამ-ბა, 1960. - 93 გვ. + 16 გვ. ტაბ.


ტექსტის ნაწ. ქართ., რუს., ინგლ..

საგნობრივი რუბრიკები:
უძველესი ქართული წარწერები
პალესტინის ქართული წარწერები

სხვა ავტორები: ბარამიძე, ალ. ;

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია

UDC: 930.2:003.71(=353.1)(569.4)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას