ბაია : 1990 : ილუსტრირებული ჟურნალი ოჯახისათვის / დამფუძნებლები: ვახტანგ რურუა, ირაკლი ბერიაშვილი ; რედ.: ირაკლი ბერიაშვილი. - თბილისი : საქ. კპ ცკ გამ-ბა : სამშობლო. - 32 გვ..

საგნობრივი რუბრიკები:
პერიოდიკა
ხალხთა ზნე - ჩვეულებები

სხვა ავტორები: ბერიაშვილი, ლეილა, ;

UDC: 392(05)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას