თაყაიშვილი, ექვთიმე, (1863-1953)

არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი / ექვთიმე თაყაიშვილი. - [თბილისი, 1900?]. - 72 გვ.

შენიშვნები: ცალკე ამონაბეჭდი.
დეფექტურია.


საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში
საქართველოს არქეოლოგია

UDC: 902.6(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას