აგრარული ეკონომიკის მოამბე : 2012 : სამეცნიერო შრომათა კრებული / აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი. - 2012. - v.

1987-5320

პერიოდიკა აგრარული საქართველო

338 (05)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას