მაკალათია, სერგი, (1893-1974)

არქეოლოგიური აღმოჩენები საქართველოში : სოფ. საკობიანოში, დაბლა-გომში და აღაიანში / სერგო მაკალათია. - თბილისი : [წ.ა.]. - გვ.: 81-90

შენიშვნები: ცალკე ამონაბეჭდი: საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე, XI-B).

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში

UDC: 902.6(47.922)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას