ცაიშვილი, სარგის, ლიტერატურათმცოდნე (1929-1992)

ნიკოლოზ დადიანის ლიტერატურული მემკვიდრეობა / სარგის ცაიშვილი ; საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმეთა კომიტეტი, ზუგდიდის სახელმწიფო ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი ; [რედ. ნ. ბოკუჩავა]. - თბილისი : საქართველოს წიგნის პალატა, 1948. - 87 გვ. : 3ფ. პორტრ.


დადიანი, ნიკოლოზ (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურის ისტორია
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა

სხვა ავტორები: ბოკუჩავა, ნ. ;

საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კულტტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმეთა კომიტეტი ზუგდიდის სახელმწიფო ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი

UDC: 821.353.1(092)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას