გაბელია, თამაზ

ფოტო-კინომოყვარულის მეგზური. ნაწ.1 : ფოტოგრაფირების სამი ძირითადი ეტაპი / თამაზ გაბელია ; საქ. სსრ განათლების სამინისტროს იდეურ-ზნეობრივი აღზრდის რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური ცენტრი (კაბინეტი). - მე-2 გამოცემა. - თბილისი : ''ნაკადული'', 1976. - 122 გვ. : ილ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 121.

საგნობრივი რუბრიკები:
ფოტოგრაფია
კინემატოგრაფია
მეგზური

UDC: 77+778.5](036)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას