სტალინი, იოსებ, (1879-1953)

დიალექტიკური და ისტორიული მატერიალიზმის შესახებ : 1938 წ. სექტემბერი / ი. სტალინი. - [თბილისი] სახელგამი, პოლიტლიტერატურის სექტორი] 1951[1952], (საქპოლიგრაფგამომც. 1-ლი სტ.). - 92 გვ. : 18სმ

6მ. ყდ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ფილოსოფიური მეთოდები
დიალექტიკური მატერიალიზმი
ისტორიული მატერიალიზმი

UDC: 101.81+141.824

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას