ასათიანი, ლევან, (1900-1955)

სტალინი და ქართული ლიტერატურის საკითხები : ნარკვევები / ლ. ასათიანი. - [თბილისი] : საბჭ. მწერალი, 1954. - 249 გვ. : 2 ფურც. ხელნაწ. ; 17 სმ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
ფორზაცზე: „ი. გრ. 1954. 10/III“.

ბიბლიოგრ. შენიშვნებში.

4მ.30კ


სტალინი, იოსებ, (1879-1953) (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა
ნარკვევები

UDC: 329.150.1(092სტალინი)+821.353.1.09+821.353.1-4

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას